Informatie

Kwekerij Overgaag is een echt familiebedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het telen van rode paprika’s op drie verschillende teeltlocaties. Bij de teelt heeft één van de firmanten Gerry Overgaag zich als doel gesteld om zo zuinig mogelijk om te gaan met de middelen die nodig zijn bij het telen van paprika’s. “Er zijn vijf onderdelen die we zo efficiënt mogelijk in willen zetten.” Zoals bijvoorbeeld water. Kwekerij Overgaag probeert zoveel mogelijk hemelwater dat op het kasdek valt op te vangen en te gebruiken voor de teelt. Dit water wordt opgeslagen in daarvoor bestemde bassins en silo’s, waarmee ze de droge periode kunnen overbruggen. Ook op het gebied van meststoffen gaat Kwekerij Overgaag milieuvriendelijk te werk. “Binnen ons bedrijf is er een gesloten waterbalans. Dit betekent dat voedingrijk water, dat niet kan worden opgeslagen in de voedingsbodem van het gewas, wordt opgevangen en gerecycled. Hierdoor wordt het meststoffengebruik tot het minimum gereduceerd.” Kwekerij Overgaag werkt daarnaast volgens een strategie van geïntegreerde gewasbescherming. “Dat houdt in dat we zoveel mogelijk gebruikmaken van biologische gewasbeschermingsmiddelen. Schadelijke insecten worden bestreden door hun natuurlijke vijanden. Lieveheersbeestjes eten luizen en kwikstaartjes eten rupsen. Beestjes tegen beestjes, zo zou je kunnen zeggen.” Voor de teelt van paprika’s is het tevens belangrijk dat in de kassen een constant klimaat kan worden gerealiseerd. De benodigde warmte wekt Kwekerij Overgaag op met WKK’s. De restproducten van deze WKK’s, warmte en CO2, worden op een efficiënte wijze ingezet voor de teelt van de producten. Naast deze duurzame werkwijze probeert het bedrijf de kassen zo goed mogelijk te isoleren. “Dat doen we onder andere met energieschermen die warmte in de kas houden en tegelijkertijd zoveel mogelijk natuurlijk licht doorlaten. Dat komt de teelt weer ten goede.” Verder besteedt Kwekerij Overgaag continu aandacht aan de arbeidsomstandigheden. “Bij alle arbeidsprocessen wordt zo veilig mogelijk gewerkt en wordt de fysieke belasting van de medewerkers tot het minimum beperkt.” Kwekerij Overgaag investeert hiervoor regelmatig in de modernste machines en andere werktuigen.

Details

BedrijfsnaamOvergaag Paprika
OndernemersWouter Overgaag
AdresHerenwerf 37
Postcode/Woonplaats3155DC Maasland
Oppervlakte50.000 m²
TeeltenRode paprika
Medewerkers4
Overgaag