Westland Infra wordt regionale hoofdsponsor

Het bestuur van Kom in de Kas Westland is verheugd over het feit dat Westland Infra onze organisatie als regionale hoofdsponsor gaat ondersteunen. Door het verdwijnen van het Productschap Tuinbouw als belangrijkste financier van dit voor de glastuinbouw onmisbare evenement zijn de regionale besturen voor de opgave geplaatst zelf de nodige gelden bij elkaar te sprokkelen. Westland Infra, de regionale energienetwerkbeheerder, onderschrijft de grote waarde van Kom in de Kas voor de glastuinbouw, ook een belangrijk deel van haar klanten. Met name de innovatieve kracht van de glastuinbouw op energiegebied richting duurzame energie, zoals warmtekrachtkoppeling, wind- en zonne-energie en aardwarmtewinning vindt Westland Infra een belangrijk verhaal, dat verteld moet worden. Samen met de ondernemers in de glastuinbouw werkt Westland Infra nauw samen om tot realisering van plannen te komen. Kom in de Kas is een uitstekend podium om deze ontwikkelingen aan een groot publiek bekend te maken. 

Zoeken

Twitter updates